StołówkaStołówka szkolna dostępna jest dla wszystkich uczniów szkoły i przedszkolaków. Obiady dla uczniów z klas I - VI wydawane są w sali nr 16 podczas dwudziestominutowej przerwy (11:30 - 11:50).
Jeden obiad dwudaniowy kosztuje 5 zł. Opłaty za obiady przyjmuje Pani Grażyna Fikus z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.


Regulamin stołówki:

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce i zasunąć krzesło.

3. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy pochodzenia obcego.

4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos).

5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają posiłku.

6. Za szkody umyślnie spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

7. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.

9. Mile widziane jest używanie słów "Proszę" i "Dziękuję". 

8. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają nauczyciele pełniący dyżur.